ГҮҮР, ГУДАМЖНЫ LED ГЭРЭЛ

цэгэн /4м*0.6м/

ГҮҮР, ГУДАМЖНЫ LED ГЭРЭЛ

Е27 ердийн потронт /L=10м/

ГҮҮР, ГУДАМЖНЫ LED ГЭРЭЛ

Е27 ердийн потронт /L=10м/

ГҮҮР, ГУДАМЖНЫ LED ГЭРЭЛ

торон гэрэл /1.5м*1.5м, 2м*3м, 3м*3м/

ГҮҮР, ГУДАМЖНЫ LED ГЭРЭЛ

торон гэрэл /1.5м*1.5м, 2м*3м, 3м*3м/

ГҮҮР, ГУДАМЖНЫ LED ГЭРЭЛ

торон гэрэл /1.5м*1.5м, 2м*3м, 3м*3м/

ГҮҮР, ГУДАМЖНЫ LED ГЭРЭЛ

1w батерейтэй /h=10см, ф=6см/

ГҮҮР, ГУДАМЖНЫ LED ГЭРЭЛ

Лааны суурь /h=10см, ф=6см/

ГҮҮР, ГУДАМЖНЫ LED ГЭРЭЛ

олон өнгөөр анивчдаг мөсөн талст

ГҮҮР, ГУДАМЖНЫ LED ГЭРЭЛ

цасан ширхэг

ГҮҮР, ГУДАМЖНЫ LED ГЭРЭЛ

Неон бөмбөлөг /L=50м/

ГҮҮР, ГУДАМЖНЫ LED ГЭРЭЛ

Неон бөмбөлөг /L=10м/

ГҮҮР, ГУДАМЖНЫ LED ГЭРЭЛ

5 янзаар анивчдаг /L=100м/

ГҮҮР, ГУДАМЖНЫ LED ГЭРЭЛ

5 янзаар анивчдаг /L=50м/

ГҮҮР, ГУДАМЖНЫ LED ГЭРЭЛ

5 янзаар анивчдаг

ГҮҮР, ГУДАМЖНЫ LED ГЭРЭЛ

ETERNAL LIGHT ХХК © 2022