ТААЗАНД ИЛ СУУДАГ LED ГЭРЭЛ

10W

ТААЗАНД ИЛ СУУДАГ LED ГЭРЭЛ

7W

ТААЗАНД ИЛ СУУДАГ LED ГЭРЭЛ

7w-9w /h=20мм-40мм, ф=60мм/

ТААЗАНД ИЛ СУУДАГ LED ГЭРЭЛ

5w /h=100мм, ф=60мм, 12w /h=120мм, ф=105мм/

ТААЗАНД ИЛ СУУДАГ LED ГЭРЭЛ

5w /h=100мм, ф=60мм, 12w /h=120мм, ф=105мм/

ТААЗАНД ИЛ СУУДАГ LED ГЭРЭЛ

10w-30w, ip64

ТААЗАНД ИЛ СУУДАГ LED ГЭРЭЛ

10w-20w, ip64

ТААЗАНД ИЛ СУУДАГ LED ГЭРЭЛ

10w-60w, ip64

ТААЗАНД ИЛ СУУДАГ LED ГЭРЭЛ

20w, ip54

ТААЗАНД ИЛ СУУДАГ LED ГЭРЭЛ

72w /600*600мм/

ТААЗАНД ИЛ СУУДАГ LED ГЭРЭЛ

35w /600мм/

ТААЗАНД ИЛ СУУДАГ LED ГЭРЭЛ

30w /70*600мм/; 60w /70*1200мм/; 100w /10*1200мм/

ТААЗАНД ИЛ СУУДАГ LED ГЭРЭЛ

16w, 24w, 30w

ТААЗАНД ИЛ СУУДАГ LED ГЭРЭЛ

48w /600*600мм/

ТААЗАНД ИЛ СУУДАГ LED ГЭРЭЛ

8w, 16w, 22w, 30w

ТААЗАНД ИЛ СУУДАГ LED ГЭРЭЛ

8w, 16w, 22w, 30w

ТААЗАНД ИЛ СУУДАГ LED ГЭРЭЛ

24w, 36w, 48w

ТААЗАНД ИЛ СУУДАГ LED ГЭРЭЛ

ETERNAL LIGHT ХХК © 2022