ДҮҮЖИН, ГИПСЭН, УГСАРДАГ ТААЗНЫ LED ГЭРЭЛ

300*300, 300*600, 600*600, 300*1200, 600*1200

ДҮҮЖИН, ГИПСЭН, УГСАРДАГ ТААЗНЫ LED ГЭРЭЛ

24w-60w /70мм-120мм*1000мм/

ДҮҮЖИН, ГИПСЭН, УГСАРДАГ ТААЗНЫ LED ГЭРЭЛ

48w, 72w /600*600мм/

ДҮҮЖИН, ГИПСЭН, УГСАРДАГ ТААЗНЫ LED ГЭРЭЛ

25w /300*300мм/

ДҮҮЖИН, ГИПСЭН, УГСАРДАГ ТААЗНЫ LED ГЭРЭЛ

35w /300x600мм/

ДҮҮЖИН, ГИПСЭН, УГСАРДАГ ТААЗНЫ LED ГЭРЭЛ

12W, 16w /300*300мм/

ДҮҮЖИН, ГИПСЭН, УГСАРДАГ ТААЗНЫ LED ГЭРЭЛ

48w, 72w /300x1200мм/

ДҮҮЖИН, ГИПСЭН, УГСАРДАГ ТААЗНЫ LED ГЭРЭЛ

50w, 80w /600*600мм/

ДҮҮЖИН, ГИПСЭН, УГСАРДАГ ТААЗНЫ LED ГЭРЭЛ

24w, 32w /300*600мм/

ДҮҮЖИН, ГИПСЭН, УГСАРДАГ ТААЗНЫ LED ГЭРЭЛ

ETERNAL LIGHT ХХК © 2022