Амьдрал бол Гэрэл

Бидний
тухай

Тус компани нь 2007 оноос гэрэл, гэрлэн чимэглэлийн борлуулалт эрхэлсэн бөгөөд 2010 онд “ Этерналлайт” ХХК байгуулан үйл ажиллагаагаа өргөжүүлсэн.

Баталгаат
бүтээгдэхүүн

дэлгэрэнгүй

Yaming 5w, 12w, 18w

COB LED ТУСГАЛТАЙ НҮХЭН ГЭРЭЛ

M-ALITE 5w, 9w, 15w, 24w

COB LED ТУСГАЛТАЙ НҮХЭН ГЭРЭЛ

ETERNAL LIGHT ХХК © 2022